Magazín Elita

SANEP: ČEŠI O VELIKONOCÍCH DO KOSTELA NECHODÍ

SANEP: ČEŠI O VELIKONOCÍCH DO KOSTELA NECHODÍ

Praha 6. dubna (PROTEXT) - Češi o Velikonocích do kostela nechodí, desetina populace se dívá na televizi, nicméně většina dodržuje některý z tradičních zvyků.

Pro více jak třetinu Čechů se staly Velikonoce tradičním jarním svátkem. Téměř pětina veřejnosti pak vnímá Velikonoce pouze jako volné pondělí, tedy prodloužený víkend. Na velice nízkou religiozitu u domácí populace pak poukazuje skutečnost, že pouhá desetina domácí populace vnímá Velikonoce, tedy oslavu zmrtvýchvstání Ježíše Krista jako nejdůležitější křesťanský svátek a duchovním činnostem se o velikonočních svátcích věnuje necelých devět procent populace. Ukázal to aktuální exkluzivní internetový průzkum společnosti SANEP. I přes převážně nevěřící většinu domácí populace je však zajímavé, že se v souhrnu nadpoloviční většina domácí populace věnuje o velikonočních svátcích tradičním zvykům, jako je malování kraslic, pečení beránků a mazanců, pletení pomlázek, či koledování. Nicméně z šetření společnosti SANEP rovněž vyplývá, že více jak jedna pětina si užívá den volna a téměř jedna desetina populace se dívá na televizi. Přitom na koledu vyráží pouze necelých osm procent populace. Zde je však nutné říci, že počet koledníků bude vyšší, neboť na koledu vyráží zejména populace mladší osmnácti let, která není v reprezentativním vzorku společnosti SANEP zahrnuta.

Více jak pětina veřejnosti pak přiznává, že jim drahá vajíčka, jedna z nejdůležitějších velikonočních surovin, zkomplikovala letošní přípravy na Velikonoce. Téměř tři pětiny obyvatel České republiky jsou rovněž toho názoru, že státním svátkem by se měl stát i Velký pátek (pátek před Velikonocemi), jež připomíná smrt Ježíše Krista na kříži. Případné referendum by se však v otázce, zda má či nemá být Velký pátek státním svátkem, podle většinového názoru, konat nemělo.

Exkluzivní internetový on/off-line průzkum byl proveden ve dnech 2. - 4. dubna 2012 na vybrané skupině 4.731 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu více jak 200 tisíc registrovaných uživatelů 11.855 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Více jak třetina respondentů (35,9%) vnímá Velikonoce, tedy oslavu zmrtvýchvstání Ježíše Krista za tradiční jarní svátek. Pro 31,6% dotázaných jsou Velikonoce tradičním křesťanským svátkem. Vzhledem ke skutečnosti, že česká populace je z valné většiny bez vyznání, lze konstatovat, že Velikonoce vnímá jako křesťanský svátek i část nevěřící domácí populace. Téměř pětina (19,7%) dotázaných si velikonoční svátky spojuje zejména s volným pondělkem. Za nejvýznamnější svátek považuje Velikonoce 9,5% respondentů.

Na Velikonocích si nejvíce respondentů (22,5%) užívá jednoznačně den volna, respektive prodloužený víkend. Více jak šestina (16,5%) dotázaných věnuje čas během velikonočních svátků malování vajíček. Beránka či mazanec peče 14,2% dotázaných. Pomlázky si pak plete 12,5% dotázaných. Přednost televizním pořadům dává během velikonočních svátků 9,8% dotázaných. Duchovním činnostem se během tohoto nejvýznamnějšího křesťanského svátku věnuje 8,5% respondentů. Koledu na Velikonoční pondělí absolvuje 7,6% dotázaných. Jiné aktivitě se pak během Velikonoc věnuje 7,5% respondentů. Z uvedených výsledků šetření společnosti SANEP je zjevné, že nadpoloviční většina veskrze ateisticky založené společnosti, holduje tradičním velikonočním zvykům. Je tak zřejmé, že křesťanské tradice, na nichž stojí česká historie a kultura má hluboké kořeny a je bezpochyby součástí českého kulturního dědictví, které není dotčeno ani nevěřící většinou domácí populace.

Více jak pětina (22,3%) respondentů přiznává, že jim rekordně drahá vajíčka zkomplikovala letošní přípravy na velikonoční svátky.

Podle názoru 59,5% dotázaných by měl být uzákoněn Velký pátek (pátek před Velikonocemi), který patří mezi největší křesťanské svátky a připomíná ukřižování Ježíše Krista, jako státní svátek.

Nicméně většina respondentů (45,9%) se nedomnívá, že by v případě schválení zákona o obecném referendu, mělo být vyhlášeno referendum o tom, zda má či nemá být Velký pátek státním svátkem.

Více na http://www.sanep.cz

Fotogalerie
1373 1374

Další články z rubriky

HRABĚ MONTE CHRISTO láká na velkolepé nové zpracování

HRABĚ MONTE CHRISTO láká na velkolepé nové zpracování

Vibrační plošina Galileo dává sílu do pohybu a pomáhá handicapovaným dětem udělat první krůčky

Vibrační plošina Galileo dává sílu do pohybu a pomáhá handicapovaným dětem udělat první krůčky

Velikonoce jsou jedním z hlavních křesťanských svátků

Velikonoce jsou jedním z hlavních křesťanských svátků

Michaela Gemrotová připravuje sólovou desku. Prvním singlem je píseň věnovaná dceři Anežce

Michaela Gemrotová připravuje sólovou desku. Prvním singlem je píseň věnovaná dceři Anežce

Film VÝJIMEČNÝ STAV s Ondřejem Vetchým je o dezinformacích, které hýbou světem

Film VÝJIMEČNÝ STAV s Ondřejem Vetchým je o dezinformacích, které hýbou světem