Magazín Elita

Lev

Lev je znakem života, síly, moci, štěstí, velkých změn a ve snu upozorňuje na naše živočišné pudy, osobnostní růst, ale také na hledání správného řešení situace, kterou nám naše podvědomí vložilo do snu, abychom ji dořešili. Ve snu se dá najít řešení nebo náznak dalších možných kroků, avšak v širších souvislostech. Již Nostradamus vnímal lva ve snu jako vítěze, krále, ale podle okolností jej vyhodnocoval i jako tyrana. Přátelství se lvem vnímal jako velké přátelství v životě, které nemáme brát jako samozřejmost.

Pobíhá-li lev volně a je nebezpečný, máme těžkého protivníka a není možné ho porazit. Přemůžeme-li lva, který nás napadl, vrátíme někomu všechny jeho rány. Bojujeme-li se lvem a ten nás hravě porazí, čeká nás spor, který může být rychle vyřešen, avšak jen za cenu ztrát či ponížení. Vzdorujeme.li, avšak jsme stejně poraženi, čeká nás složité období plné intrik.  Porazíme-li ho, budeme úspěšní, pokud nepolevíme v péči o dobré výsledky.

Lev v kleci či v okovech vyjadřuje porážku, ztrátu respektu, významné ohrožení pracovní pozice. Také může značit vítězství, ale jen na krátko, ale upozorňuje i na zneužívání moci. Utíkáme-li před lvem, pronásleduje nás naše svědomí. Krmení zuboženého lva v kleci, může upozorňovat na duševní nepohodu plynoucí ze zlých kroků, podvůdců či trestné činnosti, které povedou ke zhroucení. Obecně se dá říci, že často jde o rozkoly a rozchody, často kvůli nedůslednosti, pasivitě či nespolehlivosti.

Lev ve snu mladé ženy naznačuje muže v blízkosti, který by se rád stal jejím milencem.

Máme-li lva na své straně, máme na své straně někoho vlivného, nejčastěji se jedná o politika.

Pokud byla lvice se lvíčetem zavřená v kleci, pak byste ve skutečnosti neměli brát na sebe více odpovědností najednou. Osedláme-li si lva, měli bychom lépe vycházet s opačným pohlavím, především na pracovišti či v rámci svých pracovních projektů. Hladíte-li lva, musíte být obezřetní!

Řev lva, ze kterého jde strach je především varování pro ambiciózní ženy. Vyhublý lev často upozorňuje na přeceňování vlastních sil. Obecně však platí, že spokojený lev ve snu ženy je touhou mít po boku zdatného muže s vlivem. To pro mladé muže pro změnu lvice ve snu znamená, že je čeká vztah s dominantní ženou.

Spící spokojený lev je znakem zdravého osobního růstu a posilování vlivu. Zabijte-li spícího lva, zmaříte většinu svých dobrých šancí, šlapete si po štěstí a zbytečně hazardujete! Pokojný lev obklopený jinými zvířaty značí jen ty nejlepší možné dohody. Jakákoli akce lvů a tygrů nabádá k opatrnosti, protože naznačuje například, že z přátel se stanou nepřátelé, z výhodných obchodů se vyklube pěkný podfuk (nezdar), z bohatých se mohou stát chudí.

Lvice s mláďaty nabádá k ukončení hádek a sporů i těch, které jsou letité. V soudní pří je výhodnější se pokusit o mimosoudní vyrovnání. Pokud si lvice s mláďaty hraje, značí pro ženu těhotenství. Lví mláďata jsou předzvěstí dobrých podnikatelských (projektových) výsledků. Pobíhající lvíčata jsou znakem změny sexuálních preferencí. Zaútočí-li lvice na oběť, je možné očekávat úspěch v podnikání. Náhlý útok lva, který se do nás zakousne, upozorňuje na naše opodstatněné strachy například z vykradení nebo setkání se se zlodějem.

Lev a lvice, umístění ve zvěřinci, předpovídají úplné ponížení. Boj mezi dvěma lvicemi je často předzvěstí, že se blíží nepřítel rodiny, někdo, kdo ji chce poškodit jakýmkoli způsobem, za jakoukoli cenu.