Magazín Elita

SANEP: ZA SNIŽUJÍCÍ SE PORODNOST MŮŽE ŠPATNÁ FINANČNÍ SITUACE

SANEP: ZA SNIŽUJÍCÍ SE PORODNOST MŮŽE ŠPATNÁ FINANČNÍ SITUACE

Praha 25. března (PROTEXT) - Snižující se porodnost považuje za zvlášť závažný celospolečenský problém drtivá většina veřejnosti. Důvodem nízké porodnosti je podle názoru téměř třetiny veřejnosti špatná finanční situace mladých rodin.

Téměř čtvrtina Čechů pak vidí za snižující se porodností nedostatečnou sociální podporu pro rodiny s dětmi. Téměř devět desetin veřejnosti je rovněž toho názoru, že v ČR neexistuje dostatečná vládní rodinná politika. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který rovněž ukázal, že rodinu vnímá více jak devět desetin Čechů jako nejdůležitější součást zdravé a fungující společnosti. Dle názoru více jak osmi desetin obyvatelstva by měl stát potažmo vláda věnovat zvýšenou pozornost problémům, které souvisí se stárnutím populace.

Výsledky aktuálního šetření společnosti SANEP poukazují na zajímavou skutečnost, že v ČR převládá konzervativní vnímání rodiny coby základu státu potažmo společnosti a ideálu partnerského soužití. Nicméně jak vyplývá z oficiálních statistik Českého statistického úřadu z roku 2011, míra rozvodovosti (46,2 procenta manželství) je dlouhodobě velmi vysoká. Do jisté míry tak lze říci, že za vysokou rozvodovostí stojí konfrontace zažitých hodnotových představ o manželství a reálného partnerského soužití, které naráží na složitosti v oblasti mezilidských vztahů. O tom do jisté míry svědčí i výsledky nedávného průzkumu společnosti SANEP týkající se partnerské nevěry, kde drtivá většina respondentů přiznává, že v mnohých případech by rozvodům zabránil dostatek tolerance a vzájemného pochopení. Je rovněž zřejmé, že snižující se porodnost přímo souvisí s řadou jevů a vlivů, mezi něž patří jak ekonomické problémy mladých rodin, snižující se sociální jistoty v kombinaci s nedostatečnou prorodinnou politikou, tak i vysoká rozvodovost neboli chatrnost partnerských svazků.

Exkluzivní internetový on/off-line průzkum byl proveden ve dnech 17. - 22. března 2012 na vybrané skupině 11.941 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu více jak 200 tisíc registrovaných uživatelů 25.538 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5 procenta. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Téměř tři desetiny respondentů (29,4 procenta), kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace, považují za hlavní důvod stále se snižující porodnosti špatnou finanční situaci mladých rodin. Nedostatečnou sociální podporu pro rodiny s dětmi považuje za hlavní příčinu 24,2 procenta respondentů. Kariérismus, tedy preferování osobního vzestupu a prospěchu před úskalími rodinného života je hlavním důvodem odkládání či odmítání početí potomka dle názoru 15,8 procenta dotázaných. Velké náklady spojené s výchovou dětí považuje za příčinu snižující se porodnosti 9,6 procenta dotázaných. Pro 9,2 procenta dotázaných jsou pak hlavním důvodem klesající porodnosti obavy z budoucnosti v době ekonomické krize. Podle mínění 0,5 procenta dotázaných je hlavní příčinou nízké porodnosti špatná dostupnost předškolních zařízení. Výraznější pokles porodnosti pak potvrzují i oficiální čísla Českého statistického úřadu, podle kterého se v roce 2011 narodilo o 8,5 tis. dětí méně než v loňském roce, přičemž sestupný trend trvá opětovně od roku 2008, kdy vrcholila nedávná vlna zvýšené porodnosti.

Podle názoru 84,6 procenta respondentů v České republice neexistuje dostatečná vládní rodinná politika, prostřednictvím, které stát pečuje o rodiny.

Více jak devět desetin respondentů (95,3 procenta) vnímá v souhrnu rodinu jako nejdůležitější součást zdravé a funkční společnosti. Lze tak konstatovat, že i přes vysokou rozvodovost drtivá většina obyvatel České republiky vnímá rodinu v jejím tradičním smyslu a je tak stále ideálem partnerského spojení. V konfrontaci s realitou, kdy rozvodem končí téměř každé druhé manželství, se však jedná především o ideál, kterého je těžké v praxi dosáhnout.

Podle názoru 90,3 procenta respondentů se má stát jednoznačně věnovat většímu úsilí problémům, které jsou důvodem snižující se porodnosti v ČR. Problematika rodinné politiky je dnes středem pozornosti nejen evropských politiků, ale i odborníků, a to právě v důsledku snižující se porodnosti a prodlužující se délky života, což má za následek stárnutí populace a tedy i zvyšující se zátěže státních rozpočtů.

Informace o snižující se porodnosti považuje za závažný celospolečenský problém 84,5 procenta respondentů.

Více na http://www.sanep.cz

Fotogalerie
1339 1340 1341

Další články z rubriky

Libor Podmol rozšířil své ranní rituály o kontrolu speciálního účtu…

Libor Podmol rozšířil své ranní rituály o kontrolu speciálního účtu…

Lady Dermacol, o které ví i Hollywood, slaví neuvěřitelných 88 let

Lady Dermacol, o které ví i Hollywood, slaví neuvěřitelných 88 let

Zakladatelé Platon Finance byli hosty na prestižním summitu Ritossa

Zakladatelé Platon Finance byli hosty na prestižním summitu Ritossa

Valašští filmaři vzdávají hold Davidu Stypkovi

Valašští filmaři vzdávají hold Davidu Stypkovi

Vraťme děti do života: Prahu pokryly plakáty podporující okamžité otevření škol

Vraťme děti do života: Prahu pokryly plakáty podporující okamžité otevření škol

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM