Magazín Elita

PAVLÍNA NĚMCOVÁ NABÍZÍ ŠANCI DĚTEM I SENIORŮM

PAVLÍNA NĚMCOVÁ NABÍZÍ ŠANCI DĚTEM I SENIORŮM

Topmodelka a herečka Pavlína Němcová se rozhodla pomáhat těm, kteří to nejvíce potřebují.

). „Už dříve jsem často podporovala existující charitativní projekty, ale moje pracovní vytížení bylo veliké, nebyl čas věnovat se této činnosti soustavněji tak, jak bych si představovala.

Vloni jsem se rozhodla zvolnit, vypadá to, že teď budu častěji v České republice a přišel ten správný čas založit vlastní nadační fond. Vždyť k čemu jinému má sloužit statut mediálně známé tváře a jména, než k pomoci těm, kteří ji potřebují. A proč právě děti a senioři? I my jsme byli dětmi i my budeme jednou staří... Věřím, že se nám našimi projekty podaří oslovit co nejvíce sponzorů, lidí ochotných pomáhat společně s námi,“ říká Pavlína Němcová.

Šance Pavlíny Němcové je novým nadačním fondem, jeho činnost se teprve naplno rozjíždí, přesto však už stihl změnit k lepšímu několik konkrétních osudů. Jakubovi a Václavovi z dětského domova v Dolních Počernicích přispěl na úhradu tréninkových kursů basketbalu a florballu, nadanému kytaristovi Robertovi z dětského domova v České Lípě pomohl s koupí kytary, bez které by se nemohl ve hře dále zdokonalovat. Další podpora směřovala k dětem z dětských domovů, které se připravují na své budoucí povolání. Například Janovi z dětského domova v České Lípě Šance Pavlíny Němcové uhradila svářečský kurs, Danielovi z dětského domova v Dolních Počernicích, který se učí automechanikem v Mladé Boleslavi, přispěla na internát a Jakubovi z téhož dětského domova, který úspěšně studuje soukromou střední školu knižní kultury, zaplatila část školného. „Pro někoho jsou to možná drobnosti, malé částky, ale těmhle dětem opravdu pomohly, a to je pro mě velká radost, přesně o to se snažím,“ konstatuje Pavlína Němcová a dodává: „Děti z dětského domova jej v osmnácti opustí a nemají peníze, zázemí, ani žádnou výraznou, motivující perspektivu. Chtěla bych jim dát šanci postavit se na vlastní nohy, uplatnit se v životě. Ke mně byl osud štědrý, rodiče se mi věnovali, respektovali mé zájmy, vštípili mi základní životní principy, vedli mě k samostatnosti a zodpovědnosti. Ale ne každý měl takové štěstí. Oslovila jsem proto všechny dětské domovy v České republice s nabídkou spolupráce. Ty, které zareagovaly pozitivně, postupně navštěvuji a na místě řešíme, komu a jak můžeme prospět. Ovšem určující samozřejmě je, kolik peněz se nám podaří získat.“

Cíl nadačního fondu Šance Pavlíny Němcové podporovat především děti z dětských domovů nebo v pěstounské péči, handicapované děti a mládež, ale také seniory v rozvíjení jejich zájmů, schopností, nadání a zálib, je zatím realizován ve dvou dlouhodobých projektech: Šance pro tebe, najdi sám sebe a Šance pro snadnější start do života. Projekt Šance pro aktivní stáří, zaměřený na pomoc seniorům, je připraven ke spuštění v nejbližších dnech. V první fázi půjde o navázání spolupráce s domovy seniorů, postupně bude činnost rozšířena o další aktivity, které jsou předmětem tohoto projektu.

Oficiální stránky NF Šance Pavlíny Němcové: www.sancepn.cz

Zdroj: 2media


Další články z rubriky

Spolek MÁJA slaví deset let činnosti pro opylující hmyz

Spolek MÁJA slaví deset let činnosti pro opylující hmyz

Průzkum člověka jako vnímajícího subjektu, to je výstava Alžběty Josefy a Aleny Kotzmannové

Průzkum člověka jako vnímajícího subjektu, to je výstava Alžběty Josefy a Aleny Kotzmannové

Tradiční Francouzský trh se vrací na pražskou Kampu

Tradiční Francouzský trh se vrací na pražskou Kampu

Nové limity pro audit mohou změnit podnikatelský trh

Nové limity pro audit mohou změnit podnikatelský trh

Onboarding nového zaměstnance z hlediska kybernetické bezpečnosti

Onboarding nového zaměstnance z hlediska kybernetické bezpečnosti