Magazín Elita

Lékař

Je  považován za rádce a pomocníka. Hovoříme-li s ním je podpora našeho současného žití. Lékař, který léčí a ošetřuje oznamuje, že někdo z našich  blízkých  vstoupí do stavu manželského. Staneme-li se úspěšným lékařem, mohou se naplnit naše naděje, vše bude korunováno úspěchem.  Proběhne-li okolo nás pospíchající lékař, čekají nás nevolnosti a nevážné nemoci, které se však budou dlouho odstraňovat.