Magazín Elita

Lednice

Nejasně specifikovaná přání a bojujeme se slabou vůlí.  Neumíme si říci o pomoc či podporu.