Magazín Elita

JAK JSEM SE POTKALA S EFEKTIVNÍ RODIČOVSTVÍM

JAK JSEM SE POTKALA S EFEKTIVNÍ RODIČOVSTVÍM

Také občas míváte pocit, že jako rodič selháváte? Zdá se vám, že chování vašich dětí jen málo odpovídá tomu, kam je chcete svou výchovou nasměrovat? Šílíte z kázání svých matek o tom, že vy jste jako dítě bývala mnohem poslušnější, zatímco vaše ratolesti jsou rozmazlené a nevychované? Možná právě pro vás je řešením absolvování rodičovského kurzu.

Patřím k těm matkám, které na vše chtějí být dopředu připraveny a mají rády přesné informace. Navíc jsem profesí psycholožka, takže touhu po informacích mohu zahalit do vznešeného hávu osobního vzdělávání

Než se mi narodilo první dítě, podrobně jsem prostudovala odbornou i populární literaturu, v gynekologických čekárnách nakoukla do ženských časopisů a zasurfovala po internetových diskuzích. Teoretická průprava na jedničku. Jak známo, praxe bývá teorii často na hony vzdálená, což u mateřství platí minimálně stonásobně. Nesdělitelná zkušenost a jedinečné prožívání „toho nejkrásnějšího, co ženu v životě může potkat“. Mé dítě se stejně jako žádné jiné nechovalo podle příruček a já zahlcená informacemi úplně potlačila přirozený instinkt. Mé rodičovské sebevědomí se odebralo kamsi do kytek. Naštěstí potřeby našeho kloučka tak intenzivně naplňovaly veškerý můj čas, že jsem knihy postupně odkládala a začala si mateřství víc užívat. Narození druhého syna převálcovalo i poslední torza „chvilek pro sebe“ a už nebylo ani kdy na to postýskat si, jak mi ty děti vlčí. Jen občas těsně před usnutím blikla v hlavě kontrolka „dělám to dobře“?

A jak tak život v pravou chvíli přináší to, co právě nejvíc potřebujeme, s očekávaným návratem do zaměstnání mi šéfová dala tip na „Kurz efektivního rodičovství“. „Bude se ti to třeba hodit pro práci s klienty…“ naznačila diplomaticky. Znáte tu paranoiu, kdy všechny zmínky o rodičovství vnímáte jako skrytý útok na svou osobu…? „Ale jo, myslím, že bych to mohla absolvovat“ dala jsem tehdy netušíc přímý směr své šesti lety mateřské dovolené mírně přibrzděné profesní dráze.

Kurzy mne nadchly nejen díky své koncepci, ale i díky vynikajícím lektorkám a zaujatým účastníkům. Možnost v bezpečí uzavřené skupiny sdílet všechny své nejistoty ale i  možnost podělit se o vlastní rodičovské úspěchy. To vše zarámované směřováním k efektivnější komunikaci a vůbec pohodovější výchově dětí. Ideální dobíjení baterek a pozvednutí rodičovského sebevědomí!

A o co vlastně jde? Koncepce kurzů efektivního rodičovství se zaměřuje především na posílení a rozvíjení rodičovských kompetencí. Nejedená se v žádném případě o přednášky. Jednotlivá setkání jsou sice tématicky zaměřená (výchovné styly, pochopení chování dítěte, sebevědomí a povzbuzování, komunikace v rodině, pravidla a řád…), ale vše se nese na hlavní linii vzájemného respektu rodičů k dětem a dětí k rodičům. Kurzy jsou vedeny interaktivní prožitkovou formou. Rodičům nejsou předkládána fakta, ale spíše náměty k diskusi. Na základě uvědomění si vlastních prožitků v té které situaci se snaží lépe pochopit chování a reakce dětí. Na to pak navazují jednoduchá doporučení ohledně rozšíření komunikačních dovedností a vůbec výchovných přístupů.

Garantem kurzů a jeho zastřešující organizací je Institutu efektivního rodičovství při CRSP Brno. Hlavními koordinátorkami a zároveň lektorkami kurzů pro jednotlivé kraje pak jsou Mgr. Gabriela Vybíralová, Mgr. Iveta Kosová, Bc. Hana Zuntová, Mgr. Eva Kneblová. Další lektoři, vyškolení v CRSP Brno pracují pro své organizace.

Osobně mi bylo velmi blízké, že nic není předkládáno jako fakt a jediná možná cesta. Každý rodič má svůj jedinečný přístup a měl by veškeré získané informace nejdříve konfrontovat se svým osobním přesvědčením. Cokoliv jiného by z něj udělalo robota na výchovu. Memorování naučených frází a očekávání „tabulkových“ reakcí dětí se v pozitivním rodičovství nenosí. Důraz je kladený na přirozenost, vcítění, respekt a podporu. Cílem je dítě samostatné, zdravě sebevědomé, které dokáže nést následky svého jednání, umí se prosadit,  ale i přizpůsobit.

A proč vlastně považuji rodičovské vzdělávání za tak úžasné, že jsem mu propadla nejen jako rodič, ale i v rámci své profese? Možná právě proto, že v přesycenosti zaručenými radami „jak vychovávat“ v něm vidím dobrou cestu pro návrat k přirozené radosti z rodičovství. Pro uvědomění si jedinečnosti svého rodičovského přístupu a zaměření se na pozitiva místo pitvání nedostatků.

Podrobnější informace na www.efektivnirodicovstvi.cz

Eva Kneblová


Další články z rubriky

Lenka Kočišová: Mám ráda složité osobnosti, vrstvené charaktery, které můžu v rámci zkoušení zkoumat

Lenka Kočišová: Mám ráda složité osobnosti, vrstvené charaktery, které můžu v rámci zkoušení zkoumat

Martin Němec o svém otci, kterému věnoval knihu Josef Němec – Obrazy a kresby

Martin Němec o svém otci, kterému věnoval knihu Josef Němec – Obrazy a kresby

Thomas Verny opět zavítá do Česka a prozradí více o životě nenarozeného dítěte

Thomas Verny opět zavítá do Česka a prozradí více o životě nenarozeného dítěte

Dr. Zuzana Macko ví, jak udržet mladost a svěžest svých klientů

Dr. Zuzana Macko ví, jak udržet mladost a svěžest svých klientů

Album Údolí včel zpěvačky Anny K. září magickou energií

Album Údolí včel zpěvačky Anny K. září magickou energií

Na vlně audioknih