Magazín Elita

Lano

Vyjadřuje  náš  strach  a sevření,  ale  také  vyjadřuje  věrnost  a oddanost v partnerském vztahu. Napínáme-li  lano,  snažíme  se vytvořit nějakou vazbu – malou  pastí i možná malým podvůdkem, vše bude však marné.