Magazín Elita

Lampa

Jsme plní rozporů a mohou nás pronásledovat i obsedace. Rozsvěcujeme-li lampu, snažíme se někomu pomoci a naprosto nezištně. Čím jasnější a kvalitní světlo svítí, tím větší zážitky okusíme. Blikající je znakem nedostatku a znakem nevědomosti. V mnoha případech  jde o narušenou osobnost či jinak poznamenanou duši. Zhasneme-li někomu lampu, dojde k narušení  oslavy, pokazíme někomu radost. Zhasne-li někdo lampu nám, očekávejme ztrátu. Kouřící lampa je negativním znakem. Rozbije-li se, je to varovný znak, který vyjadřuje nebezpečí i fyzického charakteru: ublížení, úraz, přepadení. Neměli bychom navštěvovat pochybné podniky a investovat do ztrátových podniků, v tom  případě bychom měli činnost spíše ukončit.