Magazín Elita

Kuří oko

Máme-li ho na noze, něco tajíme. Šlápneme-li někomu na kuří oko, můžeme čekat, že se do nás někdo obuje a neprávem nás obviní.