Magazín Elita

Kuplíř

Nečestná a falešná jednání.

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM