Magazín Elita

Kůň, hřebec

Vyjadřuje svobodu, sílu, moc a erotiku. Jak se chová kůň, takový je průběh věcí v našem  životě. Divoký a nezkrotný splašený kůň je symbolem problémů a četných překážek a bohužel ne všechny se dají překonat, v tomto  případě je úspěch podřízen pouze neskutečné dřině. Ten, kdo nedokáže koně zkrotit, nedosáhne cíle, který si vytýčil. Jedeme-li na splašeném koni, ustojíme vše, co se okolo nás děje. Vyhodí-li nás ze sedla, je to potvrzení smolného období.  Padne-li kůň únavou či vyčerpáním, přijdou zlé časy a neštěstí, možná se rozpadne rodina, i ta která vždy držela pohromadě. Zdechlý kůň = velké ztráty. Třeli o nás  hlavou, máme věrného přítele.  Nasazená ohlávka nabádá k obezřetnosti a více přemýšleli nad tím, co děláme. Úspěch je možný pouze po tvrdé práci a vytrvalosti. Osedlá-li ve  snu někdo našeho koně, podvádí nás naši nejbližší. Dáme-li koni postroj či ho zapřáhneme, činíme nové kroky a nevíme, kam nás dovedou, je to cesta do neznáma, ale neměly by hrozit ztráty. Cirkusový kůň značí dobré styky a vlivné známé. Kůň ve slavnostním postroji je příslibem naší vážnosti a uznání. Grošovaný kůň zesiluje pozitivní vlivy, vše se zmírní a otočí v náš prospěch. Vraník posiluje sílu a odvahu. Bílý kůň je nezralost, nevyváženost  a nejisté výsledky. Hříbě je velká radost, příjemné dny.