Magazín Elita

Kulomet

Naše podvědomí bojuje  s výčitkami či tlakem, pod kterým jsme.  Slyšíme-li střílející kulomet, někdo proti nám podnikl nějaké kroky, o kterých nemáme ani tušení.