Magazín Elita

NEDOSTATKY NA ČESKÉM TRHU PRÁCE ŘEŠÍ NÁRODNÍ SOUSTAVA POVOLÁNÍ

NEDOSTATKY NA ČESKÉM TRHU PRÁCE ŘEŠÍ NÁRODNÍ SOUSTAVA POVOLÁNÍ

Praha 8. prosince (PROTEXT) - Pro to, aby mohly české podniky a celá tuzemská ekonomika dlouhodobě úspěšně obstát ve světové konkurenci, potřebují čeští zaměstnavatelé dostatečný počet zaměstnanců s patřičnou kvalifikací v těch správných oborech.

Česká republika si dlouhodobě nemůže dovolit nechat "ležet ladem“ tak velký lidský potenciál, jaký představují statisíce lidí bez zaměstnání. Veřejná zakázka Národní soustava povolání II (NSP II) je realizována v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí, který je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Realizátorem veřejné zakázky je sdružení, jehož členy jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR a společnost TREXIMA, spol. s r.o.

"Hlavním přínosem projektu je nejen efektivní rozvoj lidských zdrojů v České republice, ale i aktivní ovlivňování vazeb mezi světem práce a vzdělavatelskou sférou prostřednictvím důraznějšího a širšího zapojení všech klíčových partnerů,“ říká ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

Národní soustava povolání (NSP) je otevřená databáze informací o potřebách trhu práce. Je to aktuální, efektivní a flexibilní systém mapování jeho potřeb. Obsahuje informace o povoláních uplatnitelných na trhu práce a kompetencích, které jsou pro ně požadovány. Slouží pro podnikovou praxi, poradenské služby a ovlivňování odborného vzdělávání. Vytváří ji zaměstnavatelé a jejím garantem je stát. V databázi uživatel nalezne vše, co potřebuje vědět o povoláních v České republice, například jejich pracovní náplň, požadovanou kvalifikaci, kompetence, potřebné odborné dovednosti a znalosti, údaje o mzdovém ohodnocení, volných místech a další.

Nejpřesnější informace o potřebách trhu práce mají zaměstnavatelé, a proto jsou stěžejním aktérem Národní soustavy povolání - vytvářejí ji prostřednictvím tzv. sektorových rad. V rámci Národní soustavy povolání tak co nejpřesněji určují strukturu svých potřeb."Požadavky zaměstnavatelů a jejich organizací nejpřesněji vystihují potřeby trhu práce, proto společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí aktivně hledají východiska a řešení za účelem vytváření celostátního ‚zadání‘ pro vzdělavatele a aktéry trhu práce obecně,“ vysvětluje Zdeněk Liška, generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR.

V současnosti je ustaveno 29 sektorových rad, které sdružují významné zástupce zaměstnavatelů, profesních organizací, vzdělavatelů a dalších odborníků na lidské zdroje a aktérů trhu práce v daném sektoru či odvětví. Tyto rady pokrývají již kompletně celou oblast činností trhu práce v České republice a na jejich práci se nyní podílí více než 1 000 odborníků. Díky zapojení do činnosti sektorových rad mají zaměstnavatelé možnost dlouhodobě ovlivňovat strukturu lidských zdrojů, a získat tak ve svém odvětví potřebně kvalifikované pracovníky, kterých je v mnoha oborech nyní citelný nedostatek. Vzdělavatelé i veřejnost pak získávají přesné informace o profesích skutečně uplatnitelných na trhu práce.

ANTECOM s.r.o.


Další články z rubriky

Kongres Uzdravení prenatálních traumat se nezadržitelně blíží

Kongres Uzdravení prenatálních traumat se nezadržitelně blíží

Pluxee: Firemní benefity v roce 2024

Pluxee: Firemní benefity v roce 2024

Myslete i vy lepší zítřky

Myslete i vy lepší zítřky

Prague Bike Fest ve dvou dnech nabídne to nejlepší ze světa cyklistiky i adrenalinové zážitky

Prague Bike Fest ve dvou dnech nabídne to nejlepší ze světa cyklistiky i adrenalinové zážitky

Desítky kilometrů nových optických kabelů a tisíce připojených domácností. To jsou letošní cíle Suntel Czech

Desítky kilometrů nových optických kabelů a tisíce připojených domácností. To jsou letošní cíle Suntel Czech

Na vlně audioknih