Magazín Elita

Kufr

Vždy je symbolem tajemství. Otevřený varuje před lehkovážností a zloději, čím větší kufr, tím větší ztráty – opakuje-li se tato varianta snu, musíme počítat s pojistnou  událostí, je tedy vhodné oprášit své pojistné smlouvy a aktualizovat je, popřípadě vypovědět nepotřebné. Darovaný kufr je dárek, který nás překvapí.