Magazín Elita

Kříž

Je především  symbolem ochrany, ale je i několik variant, kdy se odečítá jako negativní symbol. Je-li nesen nad hlavou, vyjadřuje smutek a potíže a je pravděpodobná ztráta někoho blízkého. Přibije-li nás někdo na kříž, čeká nás utrpení, avšak vidět tělo Kristovo, jde jednoznačně znak štěstí. Zřícený či povalený kříž je nenaplněním, ale také značí, že neuznáváme názory druhých.