Magazín Elita

FINANČNÍ POMOC HENDIKEPOVANÝM: MŮŽETE ZÍSKAT DALŠÍ PROSTŘEDKY!

FINANČNÍ POMOC HENDIKEPOVANÝM: MŮŽETE ZÍSKAT DALŠÍ PROSTŘEDKY!

Brno, 15. listopadu 2011 – společnost Mandre Group, jeden z největších zaměstnavatelů zdravotně postižených v ČR, rozšiřuje svůj projekt finanční pomoci hendikepovaným. Peněžitou podporu pro rok 2012 mohou jednotlivci nebo organizace nově získávat také v kategorii tzv. „Opomíjených žádostí“.

V loňském prvním ročníku se příspěvky udělovaly ve dvou kategoriích - pro jednotlivce nebo organizace. Toto členění zůstává, nicméně společnost navíc otevírá třetí kategorii, která jde napříč těmi dvěma původními. „Ta je určena těm, kteří často stojí na okraji zájmu donátorů. Jedná se o prosby, které nemusí obsahovat celoživotní lidské tragédie, nicméně při detailním pohledu zjistíte, že to jsou situace, do kterých se můžete snadno kdykoli sami dostat,“ říká Ivor Ševčík ze společnosti Mandre Group.

Podle jeho slov to mohou být například stavy spojené s léčbou úrazů, kdy je člověk výrazně omezen v pohybu, žije sám a potřebuje kompenzační pomůcky, bez kterých si jinak neobstará ani ty nejzákladnější životní potřeby. „Takové žádosti donátoři často vnímají jako ty méně potřebné a soustředí se na velké lidské příběhy,“ uvádí Ivor Ševčík. „Speciální kategorii „opomíjených“ naplníme ze všech zaslaných žádostí, splňujících kritéria, potřebná k zařazení do projektu,“ uzavírá Ivor Ševčík.

O peněžitou pomoc společnosti Mandre mohou žádat zdravotně postižené děti, dospělí nebo lidé v tíživé situaci, ale také skupiny a instituce, které potřebují přispět například na zakoupení kompenzačních zdravotních pomůcek, ozdravných pobytů, asistenční služby či pracovních pomůcek. Uchazeči mohou v kategoriích Jednotlivci nebo Organizace získat dvacet, deset nebo pět tisíc korun. Ve třetí speciální kategorii tzv. opomíjených žádostí mohou žadatelé získat deset tisíc korun. Všechny přihlášené žádosti bude posuzovat hodnotící komise, která v červnu příštího roku rozhodne, komu bude pomoc poskytnuta.

K podávání žádostí

Každá žádost musí obsahovat specifikaci, komu má být dar určen – nacionále jednotlivce s kontaktními údaji na něj nebo jeho právního zástupce, v případě organizace název a adresa, kontaktní údaje a přesné vymezení činnosti. Žádost musí dále zahrnovat informace o tom, k jakému konkrétnímu účelu má finanční příspěvek sloužit a jaká je jeho požadovaná výše.

Žádosti je možné zasílat do konce května 2012 poštou na adresu sídla společnosti Mandre Group s.r.o., Hvězdová 306/10, 602 00 Brno, nebo mailem na info@mandre.cz. V případě zájmu o další informace mohou uchazeči volat na telefonní číslo 511 111 990.

O společnosti

Mandre Group vznikla v roce 2006, kdy zaměstnávala dvacet lidí se zdravotním postižením. V průběhu následujících dvou let se stala jedním z největších zaměstnavatelů plně nebo částečně invalidních osob. V současnosti zajišťuje zaměstnání stovkám hendikepovaných v celé České republice.

Někteří z obdarovaných uchazečů uplynulého ročníku

  • Dvanáctiletá Lucinka Zajková z Moravského Písku s kombinovaným postižením, DMO-diparetickou formou s mikrocefalií a mentální retardací. Holčička na zakoupení mechanického invalidního vozíku získala dvacet tisíc korun.
  • Dvouapůlletý Tomášek Kaninský z Hostinného s fyzickým i mentálním hendikepem, který na speciální polohovací lehátko obdržel příspěvek deset tisíc korun (viz foto).
  • Centrum pro zdravotně postižené pardubického kraje, které pro svoji půjčovnu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek potřebovalo dvacet tisíc korun na zakoupení nejžádanějších invalidních vozíků a chodítek.
  • Obecně prospěšná společnost Tyfloservis z Jihlavy, která na nákup pomůcek po nevidomé a slabozraké získala podporu ve výši deseti tisíc korun.


Další články z rubriky

Čas na TE.BE je nový unikátní projekt s Terezou Bebarovou

Čas na TE.BE je nový unikátní projekt s Terezou Bebarovou

Motocyklová událost ROCK’N’RIDE se uskuteční i letos!

Motocyklová událost ROCK’N’RIDE se uskuteční i letos!

Skvělé tipy od profesionální fotografky, jak dokonale zachytit svého domácího mazlíčka!

Skvělé tipy od profesionální fotografky, jak dokonale zachytit svého domácího mazlíčka!

VIP Dancing House – MMA Fighters: Hvězdy MMA vás zvou na střechu Tančícího domu

VIP Dancing House – MMA Fighters: Hvězdy MMA vás zvou na střechu Tančícího domu

Ceny za oběd prudce vzrostly, ale jíme v restauracích méně než před krizí

Ceny za oběd prudce vzrostly, ale jíme v restauracích méně než před krizí

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM