Magazín Elita

Křen

Zlepšení zdravotního stavu u nemocných. Nové motivace, nové myšlenky, nové nápady. Vhodné období pro začátek podnikání.