Magazín Elita

JAK ZVLÁDNOUT RODIČOVSTVÍ - EFEKTIVNÍ RODIČOVSTVÍ KROK ZA KROKEM

JAK ZVLÁDNOUT RODIČOVSTVÍ - EFEKTIVNÍ RODIČOVSTVÍ KROK ZA KROKEM

Lektorka Hanka Zuntová ví své o nutnosti výchovy dětí, ale i podpory rodičů.  Již 4 roky je koordinátorkou Programu na podporu rodičů vychovávající děti od 2 do 15 let ve Zlínském kraji. Sama absolvovala kurz pro rodiče Efektivní rodičovství a na základě své zkušenosti se vyškolila v Centru pro rodinu a sociální péči v Brně. Sama má tři děti a 15 let s dětmi pracuje.  Jejím oborem je andragogika a nyní studuje na Pražské vysoké škole psychosociálních studií   - Sociální práci zaměřenou na psychoterapii.

Co je cílem programu?

Rodiče by měli načerpat nové informace a především odpovědi na své otázky a spolu s nácvikem nejrůznějších metod si prakticky zkoušet konkrétní situace.  V rámci simulací si rodiče mají možnost vyzkoušet například, jak se dítě cítí v určité situaci, kdo nad kým vyhrává a kdo se cítí poražený.

Je potřeba se jako rodič učit? Není to zbytečné?

To v žádném případě. Dítě vlivem rodinného prostředí získává svůj názor na vztahy mezi lidmi, osvojuje si životní hodnoty, které vidí u svých rodičů a vytváří si svůj pohled na svět. Dnešní rodiče jsou vystavování velké zátěži a stresům, změnila se společnost a tím také funkce rodiny. To vše hodně ovlivňuje vztahy mezi rodiči a dětmi.

Jak jsou rodiče připraveni na tak vážnou věc, jakou je výchova dětí?

Většinou přebíráme praktiky našich rodičů, přebíráme jejich hodnoty a postoje, více či méně správné. Intuitivně vyhledáváme rady a pomoc v odborných knihách. Někdy dáme na rady známých a přátel. To, ale není kvalifikovaná příprava. Naše společnost je demokratická, chceme být svobodnější, chceme se vymanit z autoritářského vedení. Proto praktiky našich rodičů založené na příkazech, trestech a odměnách již nemůžou fungovat. Ale to, že se budeme snažit, nebýt autoritářští neznamená, že budeme demokratičtí rodiče.  Musíme se naučit také respektovat sebe, svá práva, práva druhých stejně jako nést odpovědnost za svá rozhodnutí v rámci určitých pravidel a naučit to i své děti. A to je ve výchově nejtěžší. Proto si myslím, že vzdělávání rodičů je nezbytné a pomáhá nejen jim samotným, ale hlavně dětem.

Znamená to, že jsem špatný rodič, když potřebuji kurz Efektivního rodičovství (ER)?

Na tuto otázku není jednoduchá ani jednoznačná odpověď. Nikdo vám neodpoví, zda jste dobrý nebo špatný rodič. Jen vy sami, váš pocit a spokojenost vašich dětí vám řekne, zda jdete správnou cestou. Kurz ER nechce radit, jestli máte být přísní nebo naopak liberální a nechat svým dětem volnost. Program vám pomůže zdokonalit vaše rodičovství, vytvářet příjemné, tvořivé a zodpovědné prostředí pro vaše děti. Přihlášením do tohoto kurzu prokazujete odvahu něco nového se naučit, něco změnit a také zkusit dělat věci trochu jinak.

Proč se rodiče do tohoto kurzu hlásí?

Většina rodičů cítí, že chce být svému dítěti dobrým rádcem, partnerem i kamarádem. Většina rodičů také ví, že pokud má svému dítěti dobře radit, rozumět a být mu oporou, potřebuje zvládnout své poslání, roli nebo povolání - rodičovství.

Stane se rodič po absolvování kurzu dokonalým rodičem?

Tento program není všelék na všechny problémy ve výchově dětí. Je to pomoc v novém přístupu k dětem. Neodstraní se hned všechny konflikty, ale po absolvování kurzu budou rodiče vědět jak se zachovat v krizových situacích, budou vybaveni znalostí, proč ke konfliktům dochází a lépe se jim bude chápat chování jejich dětí.

Je tento program určen jen rodičům?

Program je určen především rodičům dětí a to různého věku. Ti se na výchově dětí podílí největší měrou. Do kurzu se, ale přihlašují i ostatní členové rodiny nebo lidé, kteří denně pracují s dětmi a chtějí si stále doplňovat své vzdělání, jako jsou například učitelky v MŠ, ZŠ a jiných organizacích. Obsah kurzu se dá přizpůsobit jednotlivým skupinám účastníků, jeho rozsah je poměrně široký a metody, techniky i postupy v něm získané lze uplatnit na zlepšení mezilidských vztahů nejen v rodině.

Děkujeme za rozhovor.

O tom, jak zvládnout rodičovství jsme si povídali s Bc. Hankou Zuntovou.

Za redakci jen doplňujeme, že program se skládá z 9 setkání (každé trvá 2 až 3 hodiny), jehož hlavní náplní je praktický nácvik nejčastějších problémových situací, se kterými se rodič se svými dětmi setkává.

Více se dozvíte na webových stránkách:

http://www.efektivnirodicovstvi.cz, http://www.hanazuntova.webnode.cz

Doporučená literatura:

  • Efektivní rodičovství krok za krokem Don Dinkmeyer, Gary D. McKay,
  • Jak mluvit s dětmi, aby nás poslouchali, Adele Faber,
  • Osvobození rodiče, osvobozené děti, Adele Faber,
  • Sourozenci bez rivality, Adele Faber,
  • Sourozenecké konstelace, Kevin Leman


Další články z rubriky

Azylový dům Českého červeného kříže v Kladně se dočká rekonstrukce

Azylový dům Českého červeného kříže v Kladně se dočká rekonstrukce

Mezinárodní olympijský výbor vyzván k ukončení sponzoringu prodejci slazených nápojů

Mezinárodní olympijský výbor vyzván k ukončení sponzoringu prodejci slazených nápojů

Ceny nemovitostí zase rostou. Hypotéky sice klesají, ale nestojí to za řeč.

Ceny nemovitostí zase rostou. Hypotéky sice klesají, ale nestojí to za řeč.

Spolek MÁJA slaví deset let činnosti pro opylující hmyz

Spolek MÁJA slaví deset let činnosti pro opylující hmyz

Průzkum člověka jako vnímajícího subjektu, to je výstava Alžběty Josefy a Aleny Kotzmannové

Průzkum člověka jako vnímajícího subjektu, to je výstava Alžběty Josefy a Aleny Kotzmannové