Magazín Elita

Krychle

Lze chápat jen v obecné  rovině, že máme okolo sebe naprosto vyvážené vztahy.