Magazín Elita

Kruh (podobně také kružítko)

Obecně je nutné jej chápat negativně, a to ve všech formách. Vždy varuje! Nemůžeme najít východisko - bludný kruh, také vyjadřuje podvod.  Stojíme-li v kruhu, či někdo vytvoří okolo nás kruh, není to znak ochrany, ale jde o svázanost, omámení a podvod.