Magazín Elita

Lidožrout

Ve většině případech symbol vyjadřuje naše city, které k někomu chováme. Sní-li někoho nám blízkého, máme o někoho opodstatněný strach, což však neznamená, že ho čekají špatné časy. Sníme-li někoho (jsme lidožrouti), jsou možné dva výklady – 1., že někoho opravdu milujeme; 2. ale není-li tomu tak, bojujeme se svými poruchami osobnosti (potlačovaná agresivita).