Magazín Elita

Krk

Vidíme-li někomu do krku - díváme-li se mu do krku, podezříváme ho, že nám lže, avšak pravdou je to, se nám pravda nelíbí.  Čím silnější má někdo krk, tím většího úspěchu dosáhne..  Tenký krk (hubený)  značí to, že i když se budeme snažit, stejně nebudeme úspěšní. Škrtí-li nás někdo, koho známe, bude se nás tento člověk pokoušet ovládat a zastrašovat, je více než jisté, že nás zneužije. Vidíme-li do krku zvířete, je to vyjádření reálného nebezpečí: podvody, zranění, psychická újma.