Magazín Elita

Injekce

Symbolika je vcelku nejasná, netroufám si symbolu přisoudit jeho hlavní význam. Má v sobě prvky nemoci, prvky strachu z lékařů a pobytu ve zdravotnických zařízeních. Možná, že nejvýznamnější je symbolika sexuální, respektive se jedná častěji o strach mužů o vlastní erekci.