Magazín Elita

Hluchota

Symbol je velice sporný, co má doopravdy vyjadřovat, nevíme-li to, musíme k němu přistupovat jako ke znaku varovnému. Zdá se, že jsme něčemu špatně porozuměli a díky tomu jsme se špatně zachovali či udělali – uděláme chybu.