Magazín Elita

Dovolená

Často upozorňuje na stres a naše přetížení, přepracování, ale i nespokojenost s vlastním životem a zároveň touhu po odpočinku. Má podobný charakter jako symbol „dobrodružství“. V každém případě bychom na tento symbol měli nahlížet jako na sen varovný, volající po přehodnocení vlastního způsobu života.