Magazín Elita

Dluhy

Téměř vždy vyjadřuje stav našeho svědomí, které se bez cenzury halí do snové symboliky a pak se takto připomíná. Naše dluhy vyjadřují varování  před  přáteli,  kteří  se jako  přátelé  nechovají. K projevům dluhů (ve snu) bychom měli přistupovat odpovědně, neboť nás v každém případě před něčím varuje.