Magazín Elita

Kámen

Vyjadřuje   svojí  tvrdostí s jak  moc  tvrdohlavým  člověkem  se setkáme. Kamenný  kvádr  vyjadřuje  vlastní bezcitnost. Obdobným  symbolem je, když  někdo  pro  nás kameny  hází,  ale  to  spíše vyjadřuje  již  zmíněnou  tvrdohlavost a  neoblomnost -  dohoda  je  nemožná,  ke  kompromisu  nedojde. Udeří-li  nás  někdo  kamenem  do hlavy, měli  bychom  opustit zažitý stereotyp uvažování a věnovat se více vlastním citům Hodí-li  kamenem  snící,  dá  se usuzovat,  že  je  to  následek  či  předzvěst  velkého  rozčílení,  kvůli  jiné  osobě,  často  v obchodních  záležitostech. Kamenovat člověka či  pozorovat, jak  někdo  někoho  kamenuje snící se nenávistí snaží ze svého myšlení odstranit špatné vlastnosti. Podaří-li  se nám  kámen  rozdrtit nebo  se o  to  budeme  pokoušet,  podaří  se nám  prosadit  vlastní  názor.

MOTOSALON 2024