Magazín Elita

Buben

Bubnuje-li někdo pochod (do rytmu) a my se podřizujeme, jsme připraveni na vyšší výkony, ale i se chopit iniciativy za pracovní kolektiv i nespecifickou skupinu osob. Prosté naše bubnování často vyjadřuje naši touhu po svobodě.