Magazín Elita

Blahopřání

Blahopřejeme-li někomu osobně a potřásáme mu při tom rukou či po poklepáváme na rameni, podařilo se nám někoho o něčem přesvědčit. Často vyjadřuje naše kvality, pokud dojde k oficiálnímu blahopřání.