Magazín Elita

Krajina

Všeobecně vyjadřuje naše touhy. Prosluněná krajina upozorňuje na to, že nás čeká láska a štěstí. Krajina před bouří vyjadřuje blížící se vážný konflikt, možná je i ztráta práce. Rozbahněná krajina či zaplavená ničivou vodou nese s sebou starosti a smutek.