Magazín Elita

Kožich, kožešina

Vždy se musíme zamyslet nad tím, zda nepřeceňujeme své zdraví. Máme sníženou imunitu a budeme se potýkat s infekčním  či zánětlivým onemocněním. Kožešina značí zisk, pohodlí a zajištění, ale na druhé straně je nutné počítat se zlou krví a mrzutostmi, díky  třetí osobě. Darovaná  kožešina či kožich vyjadřují výlučně vztah z rozumu. Stahujeme-li kůži čeká nás rozmnožení majetku. Balíme-li se do kožichu či kožešin, jsme nespokojeni se svým životem, podléháme často úzkostem, pronásledují nás deprese a odmítáme se bavit a bráníme se rozptýlení. Potkáme-li někoho zabaleného do kožešin a je to konkrétní osoba, kterou potkáváme, může se stát naším dobrým přítelem.  Návštěva farmy, kde jsou zvířata chována pro kožich, budeme mít možnost rozšířit své úspěšné podnikání. Vlastníme-li my farmu, vrátí se nám investice, ale více nevyděláme.