Magazín Elita

Kovář, kovárna, kovadlina

Práce  kováře v kovárně je pobídkou, abychom byli ještě usilovnější, protože se nám otvírají nové cesty, ale musíme ještě chvíli vydržet, totéž platí pro kovadlinu. Nebudeme-li mít sílu nebo vůli a nevydržíme, můžeme se dostat do existenčních problémů. Rozbije-li se nástroj v kovárně nebo upadne, čeká nás velice krušné období a malý či žádný zisk.