Magazín Elita

Kouření

Vyjadřuje  náš neklid, nespokojenost a nízké sebevědomí. Kouříme-li proti zákazu nebo upozornění, jsme tvrdohlaví a nepřijímáme dobré rady. Kuřácké potřeby a cigarety, které ve snu kupujeme, jsou vlivem jiné osoby, která nás hodlá zneužít. Prodavač v trafice nás upozorňuje  na to, že se zdržujeme kritiky přátel, která by však měla být vyřčena.