Magazín Elita

Kouř

Vše nově přicházející je pomíjivé! Neustále se budeme  s někým  dohadovat, čeká nás spousta nedorozumění. Naše  dlouhodobá nervozita je tak vážná, že poškozuje naše zdraví: vředy, cukrovka, nemoci srdce. Světlý kouř je pozitivním znakem. Tmavý a páchnoucí je znakem zatvrzelosti a negace.