Magazín Elita

Koupel, koupání

Snící v je bdělém stavu zatížen těžkými myšlenkami a starostmi, také se může jednat o pocity, že nás někdo pošpinil. Studená voda, ve které se musíme vykoupat značí prohru, porážku od nepřátel. Čistá voda je štěstím. Kalná voda oznamuje ztráty a smutek. Vlažná voda nás má upozornit na naše nevhodné chování, jemuž vévodí snobské prvky. Horká voda dává včasnou informaci o blížící se nemoci. Musíme-li se v ní vykoupat, je pravděpodobné, že jsme v nedávné době někomu ublížili. Koupeme-li se ve volné přírodě, jsme silní a odolní.