Magazín Elita

Kořen

Vždy nás má vést k hlubšímu přemýšlení, měli bychom se naučit sebereflexi. Něco se snažíme vytěsnit, něco tajíme, v obou případech se jedná o delikátní záležitosti v rodině, které seč mohou táhnout-tajit i několik desetiletí. Čím více obnažíme kořen, tím blíže jsme  pravdě. Zakopneme-li o obnažené kořeny , čeká nás smůla, která se nám bude lepit na paty. Zdá-li s e nám často o kořenech, které jsme vykopali, můžeme mít problém s nevyjasněnou orientací.