Magazín Elita

Komora

Značí radost a zábavu.  Bujarost je dána množstvím zásob, čím více zásob, tím lepší a bujařejší.