Magazín Elita

Kolébka

Příjemné očekávání, ale také rozpaky a nepřipravenost na nové události.