Magazín Elita

EKONOMIKA V KULTUŘE

EKONOMIKA V KULTUŘE

Český statistický úřad (ČSÚ) a ministerstvo kultury měly uloženo (součást materiálu Státní kulturní politika na léta 2009-2014 schváleného vládou ČR), sestavit tzv. satelitní účet kultury. První odpovědí na toto zadání je ověřovací verze satelitního účtu kultury za rok 2009 zpracovaná ČSÚ a Národním informačním a poradenským centrem pro kulturu.

Na financování kultury se nejvíc podílí soukromý sektor
Kultura je z velké části financována ze zdrojů soukromého sektoru, na který připadají více než čtyři pětiny všech zdrojů. Nefinanční a finanční podniky se podílí více než padesáti procenty a domácnosti kolem dvaceti pěti procent. Podíl veřejného sektoru se pohybuje kolem jedné sedminy všech zdrojů. Celkový objem zdrojů, při daném vymezení kultury, byl vyčíslen na 203 miliardy korun. Zatímco veřejné zdroje směřovaly především do oblasti kulturního dědictví, soukromé zdroje zejména do oblasti živé umělecké tvorby.

Nejvyšší marže mají televize
V rámci našeho ekonomického pohledu jsme se zabývali rovněž ziskovou marží některých institucí. Nejvyšší byla u televizního vyslání a nejnižší v případě muzeí, galerií a knihoven.
Zcela soběstačné byly architektonické činnosti a oblast pořizování zvukových nahrávek. Naopak nejnižší soběstačnost jsme zjistili u tradičních kulturních zařízení, jako jsou muzea, galerie a samozřejmě knihovny.

Zaměstnanost v kultuře
V kultuře bylo v roce 2009 zaměstnáno kolem 82 tisíc zaměstnanců a pracuje zde i více než 2 tisíce dobrovolných pracovníků. Nejvíce jich je zaměstnáno v oblasti živé umělecké tvorby (divadla, výstavní a koncertní sály ale také reklamní agentury), za kterou pak následuje oblast kulturního dědictví (památky, muzea a galerie).
Pokud se jedná o průměrnou mzdu, tak pod celostátní úrovní byla všechna tradiční kulturní zařízení (kulturní domy, divadla, muzea a knihovny). Nad průměrnou mzdou se pohybují příjmy v sektoru televizního vysílání a například zpravodajských kanceláří, či reklamních agentur.

Makroekonomické ukazatele¨
Hrubou přidanou hodnotu vytvořenou v sektoru kultury odhadujeme na zhruba 82 miliard korun. A na obecně známém ukazateli HDP se kultura částkou 64 miliard korun podílela v roce 2009 přibližně necelými dvěma procenty (1,8 %).

Sestavit účet není jednoduché
Zpracování této problematiky sebou neslo celou řadu problémů. Složité se například ukázalo již vymezení samotného pojmu kultura a vystižení tohoto fenoménu finančními ukazateli. Předpokládáme proto i postupné zkvalitňování této první pilotní podoby účtu v dalším období. A to včetně ověření použitých metod a možností jeho sestavení, které je zhruba stejně významné jako hodnocení propočtených výsledků.

Více informací a celý satelitní účet bude zveřejněn v nejbližších dnech. Sledujte, prosím webové stránky ČSÚ (www.czso.cz).

Zdroj: www.czso.cz


Další články z rubriky

Marcela Březinová a nový muž po jejím boku? A co na to policajt Upír Krejčí

Marcela Březinová a nový muž po jejím boku? A co na to policajt Upír Krejčí

Dermacol slaví úžasných 55 let a bude nadělovat krásu, péči i diamanty

Dermacol slaví úžasných 55 let a bude nadělovat krásu, péči i diamanty

Nový klip od Chiky Toro „I´M OUT“ - Nová kapitola

Nový klip od Chiky Toro „I´M OUT“ - Nová kapitola

Muž roku David Kremeň v sobě policistu nezapře! Z řidičů ho občas mrazí

Muž roku David Kremeň v sobě policistu nezapře! Z řidičů ho občas mrazí

TŘI KRÁLOVÉ ŽEHNAJÍ DOMŮM: „CHRISTUS MANSIONEM BENEDICAT

TŘI KRÁLOVÉ ŽEHNAJÍ DOMŮM: „CHRISTUS MANSIONEM BENEDICAT

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM