Magazín Elita

Klíč

Znak  tajemství a v sexuální  rovině nenaplněná touha (vůči konkrétní osobě). .  Ztratíme-li klíč, nepřijdeme  něčemu na kloub. Najdeme-li ztracený klíč, nalezneme něco, co jsme již dlouho hledali. Nalezený klíč také upozorňuje na naše racionální uvažování, které se v poslední  době z nějakého  důvodu pokřivilo a vystavujeme se tedy nebezpečí, že se pustíme do něčeho, co nezvládneme. Nalezneme-li klíč, který nikam nepasuje, budou nám odkryta určitá tajemství  jiných osob. Paklíč upozorňuje  na případnou krádež, ale pokud ho někde nalezneme, můžeme svůj majetek uchránit či jinak zabránit loupeži či krádeži.