Magazín Elita

Kleště

Vždy a jen se jedná o morální tíseň.