Magazín Elita

Klenba

Většinou je symbolem oznamující období štěstí a úspěchu. Prohlížíme-li si klenbu v podzemí, ve sklepu či ve tmě, budeme čelit snahám, které nás mají poškodit.  Někdo nás bude pronásledovat, psát na nás udání a jinak nás perzekuovat.  Jsme-li v davu  a stojíme pod klenbou, dají s e očekávat nestabilní  kroky vlády a nejisté poměry v zemi.  Vyloučené není spiknutí v nejvyšších  politických kruzích, ale může být i připravován atentát na důležitou osobu.  Propadá-li se klenutí, musíme  připravit na ztráty a včas eliminovat potencionální nebezpečí.