Magazín Elita

Výklad mariášových karet

Zdá se to být prosté, pro někoho možná i jednoduché, ale pokud hledáte skutečné možné propojení intuice, emocí, barev a náhodných vjemů, dostanete se do vlastní pasti, ze které se dostanete pouze propojením logického, divertigentního a laterálního myšlení, které dává hypotézám nový obzor v podobě slov a formulací.

Dalším podstatným krokem je grafické ztvárnění karet. Neosloví-li nás obrázky či barevné vyladění, je to většinou ztracené. Je naprosto nesmyslné se domnívat, že si časem na vykládací karty zvykneme. Neosloví-li nás během několika prvních minut, nejsou „naší krevní skupinou“ a nebudeme si nikdy jistí svým výkladem a nikdy ani nebudeme přesvědčiví.

Existuje mnoho systémů výkladu karet, každý vykladač si časem sám najde, co mu nejvíc vyhovuje. Symbolika je taktéž rozmanitá, v základních principech ovšem panuje shoda. Srdcovým kartám je odnepaměti přisuzována oblast citů a intuice, káry vypovídají o materiálních hodnotách a penězích, kříže znamenají vůli, energii a dynamiku a piky představují rozum, který nás vyvádí ze snění a připomíná naše reálné limity.
Chceme-li znát odpověď na konkrétní otázku, např. „Povede se mi zítřejší obchodní jednání“ nebo „Co si o mně myslí můj kolega“, doporučuji vytáhnout jen tři karty, přičemž první je výchozím bodem, předpokladem, druhá jádrem problému a třetí naznačuje výsledek, resp. vhodné řešení.

Je-li váš dotaz obecný (Jaký bude následující rok? Co mě čeká v novém zaměstnání?), je lepší vytáhnout karet více, třeba pět, kdy první je podstatná historie, druhá je předpokladem, třetí jádrem problému, čtvrtá naznačuje výsledek, resp. vhodné řešení a pátá nás ujistí o výsledku.

kladu karty pomáhají lépe a hlouběji nahlížet na situace a možnosti řešení. Jestli to cítíte podobně, zkuste to také.

Na karty se musíme dívat jako na „obrázek“ a pokusit se najít vše, co vyjadřuje. Jednoduchá vyjádření jsou karty, kterým říkám faktické, jasně naznačují, oč jde či půjde. Karty s bohatou symbolikou vyjadřují více věcí a událostí najednou a je těžší   odečíst jejich význam. Musíme si všímat jednotlivých symbolů a do jisté míry je vnímat po svém a tento „návod“ brát jen jako inspiraci, jak se na kartu dívat. Ke každému vyobrazení si najděte příměr ze života, které Vám pomůže, si lépe zapamatovat hlavní význam karty a lépe se vypořádat s její symbolikou.

Následující karty – ložené vpravo vyjadřují vývoj, karty ložené vlevo spíše mají vliv na to, co musí či bude předcházet.

Je-li karta na začátku – jedná se o ústřední téma, je-li na konci, může být konec ještě otevřený.

Červená řada vyjadřuje emoce

Jsou kartami všech typů emocí, vztahů a od destrukce k harmonii.

 • Červená sedmička = destrukce
 • Červená osmička – novinky
 • Červená devítka – malý domov
 • Desítka červená – "Amorův šíp"
 • Červený spodek - mladý nevyzrálý muž
 • Červená dáma – vždy zamilovaná žena
 • Červený král – milující muž
 • Červené eso – harmonie

Červená sedmička = destrukce

1. Květináč vyjadřuje naší hlavu (strom z hlavy) vyjadřuje něco, co má být jinak.

2. Rostlina vyjadřuje plodící myšlenky.

3. Květináč vyjadřuje hlavu dítěte v mateřském lůně (ve spojení s další sedmičkou).

Karta představuje emoce, avšak je svým provedením velice jednoduchá, takže vyjadřuje spíše primitivní myšlenky, někdy i pudy. U jedince vyjadřuje destruktivní myšlení – v negativním pojetí vidí vše černě. Ve spojení s dalšími negativními kartami může vyjadřovat depresi (se zelenou osmičkou) až sebevražedné myšlenky (se zelenou devítkou) a u těhotné ženy vážné ohrožení potratem. Nervové zhroucení může naznačovat ve spojení se zeleným esem.

Podíváme-li se na pozitivní spojení, musím zmínit spojení se zelenou sedmičkou, kdy vyjadřuje těhotenství, což platí ve spojení s jakoukoli sedmičkou, ale zelená je nejjistější. Je mnoho jiných variací, ke kterým se ještě vrátíme v dalších příkladech.

Červená osmička – novinky

1. Tryskající fontána symbolem plodnosti a ženského orgasmu

2. Voda znamená život

Karta vyjadřuje především sex, dělohu, těhotenství, nové věci, nové začátky, nové projekty a možnosti. Karta následující nám pomůže definovat vývoj výše uvedeného. Se zelenou sedmičkou vyjadřuje spokojené a úspěšné těhotenství s červenou sedmičkou pravděpodobný potrat, u starších žen nemoc dělohy či ženských orgánů v obecné rovině, tedy také onemocnění prsou. U mužů onemocnění prostaty a u obou pohlaví nemoci ledvin či močového měchýře. Ve spojení se zelenou dámou se dá předpokládat, že dotazující na vše zůstane sama.

Červená devítka – malý domov

1. Stan vyjadřuje domov, je mírně ve vzduchu, tak do něj asi mírně fouká.

2. Rodinné prostředí, které nesplňuje vše, co očekáváme od života.

Vyjadřuje především, v jakém prostředí žijeme, následující karta řekne, zda si ji můžeme vyložit jako start či konec společného života s někým. Také vyjadřuje samotnou kvalitu „bydlení“.

Desítka červená – Amorův šíp

1. Zásah lásky – Amorek střílí své šípy

2. Amorek zasáhl svůj cíl

Láska na první pohled, avšak následná karta řekne, zda jde o lásku naplněnou či nenaplněnou. Symbolizuje-li jinou  aktivitu, tedy je-li otázka položena na konkrétní dění, dá se říci, že to, co dělám či budu dělat, děláme s láskou. Následuje-li zelená devítka, je to bohužel nenaplněná láska či ukončený velice čerstvý vztah. Vedle cestovních karet, které jsou kulová osmička či eso, můžeme si to vyložit, jako možnost odcestování někoho koho milujeme, ale také jeho pracovní odloučení. Ptáme-li se na práci a vyložíme následující kartu žaludovou devítku, budeme pracovat s láskou či se nám splní pracovní sen. V kombinaci s červenou sedmičkou, musíme uvažovat nad tím, že jde o symboliku, která prozrazuje, že jde o velké trápení s láskou - spojení nás psychicky vyčerpává.

Červený spodek - mladý nevyzrálý muž

1. Je to ještě holobrádek bez zkušeností, který může být bláznivě zamilovaný

2. Schovává si hůl za zády, může tedy nepřiměřeně reagovat

3. Vyzařuje z něj nebezpečí, ne úmyslné ublížení, ale spíše z titulu nezkušenosti

Mladý muž je odhodlaný, ale nevyzrálý. Vyzařuje z něho síla zdolávat překážky, ale dělá v životě ještě hodně neuvážených kroků. Ptáme-li se na pracovní příležitost, může se nám ji dostat, ale je odváděná jaksi „syrová“ práce, která je v jádru dobrá, ale nedotažená. V kombinacích vždy vyjadřuje sílu mladého muže či emoce, o jejichž vývoji vždy vypoví až následující karta.

Červená dáma – vždy zamilovaná žena

1. Je plná vášně a za své city bude bojovat

2. Příliš se dívá do minulosti, asi porovnává

Žena jakéhokoli věku je zamilovaná či ji přijde do cesty láska. Žena v té době má ústřední téma jen své naplnění. Vždy však signalizuje období, kdy je či bude šťastná – citová naplněnost. Ostatní karty prozradí, zda bude láska naplněna či šlo jen o období přechodné či platonickou lásku. Ve spojení s dalšími figurálními kartami ženského pohlaví je evidentní, že má v blízkosti sokyni.

Červený král – milující muž

1. Je zamilovaný až po uši a je si jistý

2. Vládne svému mužství, je zkušený; má moc a může podléhat svému chtíči.

Jeho city jsou opravdové, ale nemusí být trvalé. Má sexuální touhy vůči konkrétním osobám. Jeho trvalé úmysly může vyjádřit jen žaludové či červené city - dávají stálost vztahu. Ve spojení se zeleným esem musíme přemýšlet nad tím, zda není příliš vypočítavý a majetnický. S kulovou osmičkou nám je dáma zpráva, že milovaná osoba odjíždí, ale také může být nemocná, je-li třetí kartou zelená karta mimo zelené sedmičky.

Červené eso – harmonie

1. Karta bohatá na symboliku – vítězný oblouk, věnec jen pro vítěze.

2. Erb vyjadřuje pohled do minulosti.

3. Snítka v zobáčku upozorňuje na cenné zkušenosti.

4. Pohled lvice do budoucnosti a přidává navíc sílu a odhodlání.

Karta patřící k těm nejsilnějším. Vyjadřuje vždy pevná spojení, naplněnost vztahu, harmonii, šťastný domov (začátek), pevné zázemí. Smutná je toto odpověď pro našince, který je zamilovaný do  někoho zadaného a ptá se na to, zda opustí svého partnera či partnerku (vlastně se ptá na to, jaké to má doma) – je velice pravděpodobné, že svůj domov neopustí, i kdyby sliboval hory i s horákama. Vedle žaludového esa jde vždy o bití svatebních zvonů. Vedle zeleného esa jde většinou o rozvod či rodinné soudní trampoty, což vyjadřuje i ve spojení s e zeleným králem.

Žaludy vyjadřují pracovní vytížení, fyzickou sílu a odměny

Jsou kartami upřímnosti, pracovitosti a píle. Hovoří o moudrých a vzdělaných lidech, kteří se chtějí domluvit, k hádkám a nesvárům mají daleko.

 • Žaludová sedmička – karta poloviny, polovičatosti
 • Žaludová osmička – sokyně
 • Žaludová devítka – karta práce
 • Žaludová desítka – zisk
 • Žaludový spodek – boj s rozumem
 • Žaludová dáma – žena bojovnice
 • Žaludový král – moudrý muž
 • Žaludové eso – vítězství

Žaludová sedmička – karta poloviny, polovičatosti

1. Stojí přesně v polovině je mezi minulostí a budoucností, dívá se jen před sebe

2. Je krátkozraký, ale přesto vyjadřuje dílčí (poloviční) úspěchy

3. Má velké sny, které nemohou být bez úsilí naplněny

Karta vyjadřuje vše na půl či na  hraně: poloviční výdělky, polovina vráceného dluhu, vztah zvaný „bokovka“, kroky na hraně zákona atd. Karta je naprosto neutrální, ale jen sama o sobě. Nikdy nevyjadřuje materiální či fyzickou ztrátu, ale rozhodně signalizuje ztrátu iluzí, je to karta „realistka“. Pozor často nás včas upozorňuje na přeceňování vlastních sil.

Žaludová osmička – sokyně

1. Žena vše sledující a je na ní, zda vše „odpíská“

2. Věrný pes u nohou je partner/ka, který/á je ve hře – nechce se odpoutat, neví s kým má být.

3. Kdo si počká, ten se dočká a čekání si zkrátím hrou…

Vždy vyjadřuje další ženu, která je ve hře, především ve vztazích. Často je manželkou partnera, o kterého usiluje dotazující. V její prospěch hrají okolnosti společných zážitků a také třeba to, že dobrou matkou společných dětí. Jaká je doopravdy napoví další karty – může být mstivá, lstivá, ale také třeba jen po právu se bránící.

Žaludová devítka – karta práce

1. Udřený pták.

2. Pták není střelen, ale je natolik unaven prací, že usíná za letu.

3. Varování jedete na rezervu!!!!

Tato karta vždy signalizuje dostatek kvalitní práce a reálné mzdy vyjadřují karty následující, takže s žaludovou sedmičkou znamená, že práce není dobře placená - neadekvátní odměna, ovšem s žaludovou desítkou se těšíme velice dobré odměně a s žaludovým esem už jen sbíráme odměny a bonusy z něčeho, co jsme dobře nastartovali. Ve spojení se zelenou devítkou musíme očekávat ztrátu práce. V e spojení s kulovou osmičkou nás čeká časté cestování či dojíždění za prací, ale s kulovým esem se budeme těšit dobré práci, možná na mezinárodní úrovni či přímo v zahraničí.

Žaludová desítka – zisk

1. Ozdobný ornament je výrazem bohatství a zisku.

2. Nevyjadřuje nic jiného než příjem, přísun, zisk – jen žaludy a ornament.

Karta není složitá, neboť vyjadřuje jen to, co je spojené především s majetkem, osobním vlastnictvím.

Žaludový spodek – boj s rozumem

1. Neumí-li šermovat i levou rukou, bude v boji obouruč více zranitelný.

2. Klidný vývoj událostí, vše má pod kontrolou

Většinou značí muže (ženu méně často, ale je to také možné), který má vysoké sebevědomí či pocit, že je dostatečně zkušený, ale ještě mu „něco“ chybí, aby se prosadil. Také značí osobu, která dělá vše promyšleně a má rozehranou každou hru na více stran. Nemusí se chovat vždy férově. Pracuje vždy na základě strategií, o kterých si myslí, že jsou ty nejlepší, neboť je vymyslela právě ona. Je tak trochu oboupohlavní po všech stránkách, neboť také může značit sexuální nevyhraněnost (bisexualitu).

Žaludová dáma – žena bojovnice

1. Zkušená žena vládnoucí rozumem.

2. Má dobrý postoj, takže je v dobrém postavení.

3. Dostala se jí dobrého vzdělání či je opravdu inteligentní i bez oficiálního vzdělání.

Vše dělá promyšleně a na základě zkušeností. Není mstivá, ale jen vychytralá a dokáže i manipulovat s lidmi, pokud je to nutné při sledování vytýčeného cíle, avšak vědomě neubližuje a nepoškozuje. Je to skvělá manažerka lidských zdrojů. Je dobrým vůdcem. Vedle červeného krále je ženou, která vstupuje do vztahu z rozumu - opodstatní si, proč je pro ni vztah s milujícím mužem dobrý. Je silná a pracovitá.

Žaludový král – moudrý muž

1. Rozumný vládce.

2. Dívá se dopředu, vyhodnocuje a vždy použije jen to dobré.

Je moudrý, zkušený a spravedlivý. Nezneužívá své moci a svého postavení. Dává šance těm schopným, aby se mohli rozvinout, a pak je začlení do svých plánů. Dokáže z každého vytěžit to dobré. Kdo se s ním potká, má naději, pokud je přičinlivý a hraje férovou hru.

Žaludové eso – vítězství

1. Vítězí nad vším.

2. Má přirozenou autoritu.

Vítěz svírá dva důležité symboly – zdraví a majetku. Sama figura je nejsilnější figurálním vyobrazením, ale není ani člověk ani zvíře. Nikdo ho nedokáže přesně zařadit, neboť je to vítěz se všemi ctnostmi, které by měl mít. Má rád moudrost a vzdělanost. Vedle červeného esa neznačí nic jiného než svatbu. Ostatní karty vyjádří, jak velkého vítězství můžeme dosáhnout. Žaludová sedmička spíše značí jen Pirhovo vítězství.

Zelená řada vyjadřuje vitalitu, sílu a právní cesty

Přinášejí smutek, neštěstí, nepohodu, nemoci a strádání. Jde o karty nepříznivé, zvláště pokud ještě stojí vedle dalších ne úplně dobrých. Obecně znamenají překážky, potíže ale i různé nemoci.

 • Zelená sednička – štísko
 • Zelená osmička – malá smrt
 • Zelená devítka – smrt
 • Zelená desítka – karta tajemství
 • Zelený spodek – zrádce
 • Zelená dáma – žena, která žije sama
 • Zelený král – vzdělaný muž
 • Zelené eso – spravedlnost

Zelená sednička – štísko

1. Karta otevírající „sedmičkový“ cyklus, která je nositelkou štěstí.

2. Štísko je vyrovnané a dívá se dopředu, nevrací se.

Nejšťastnější karta v paklu. I ty nejhorší zprávy dokáže zmírnit. Vedle karet smrti a vážných situací značí štěstí v neštěstí. Těžce nemocní mají naději na uzdravení. Nové začátky jsou šťastným rozhodnutím, může značit vedle dalších příznivých karet štěstěnou sázku. Ve vztazích na počátku značí příjemné a šťastné období. U žen majících problém s otěhotněním je příznivé období pro možné otěhotnění. Je kartou štěstí u zkoušek.

Zelená osmička – malá smrt

1. Slon s chobotem nahoru má být šťastným symbolem.

2. Slon se dívá do minulosti, nevidí budoucnost.

Kartě říkám malá smrt, neboť velice často symbolizuje nešťastné kroky, vážnou nemoc a tragické okolnosti. Jen karta následující vyjasní pravděpodobný výsledek. Vedle zelené devítky se velice často jedná o konec, někdy i o smrt. Následuje-li zelená sedmička, jde o spojení štěstí v neštěstí. Vedle karet osob může značit jejich nemoc (nemoc v okolí či rodině), vedle karet právních, což je např. zelené eso může značit trest a soudní. Vedle žaludové desítky značí možnou ztrátu peněz či malý výdělek.

Zelená devítka – smrt

1. Kozel značí ďábla, který jde rychle do minulosti, možná se  vrací k podstatě bytí.

2. Rohaté zvíře vždy symbolizuje peklo či vážnou zkoušku.

Patří mezi záporná vyobrazení a patří mezi nejhorší  karty v paklu. Karta, která vždy značí, že něco může definitivně končit. Více než transformaci značí skutečný konec „příběhu“. Následuje-li červená devítka či červené eso, může se jednat o osobu z rodiny, ostatní figury značí osobu blízkou, ne však rodinu.

Zelená desítka – karta tajemství

1. Věrný pes udrží tajemství svého pána

2. Pes odpočívá a nebude nebezpečný, pokud ho někdo nevydráždí.

Vždy nese s sebou tajemství, záhady, také lži. Karta pocitů a tušení a touhy rozkrývat. Ve spojení s „právními“ kartami můžeme usuzovat na tajení trestné minulosti. Ve spojení se zeleným spodkem zase musíme vážně zapřemýšlet nad tím, zda na nás někdo na nás nechystá rafinovanou past. Vedle karet domova budeme přemýšlet nad tím, zda se nechystá nějaká rodinná zrada či hra o Vás bez Vás, ale také nejistý nemovitý majetek – problémy se splácením hypotéky, nežádoucí spolubydlící apod.. Nikdy nenastiňuje jasný vývoj událostí, neboť nemáme veškeré informace a nebudeme se umět dostatečně bránit. Vždy nás může něco zaskočit.

Zelený spodek – zrádce

1. Pištec oznamuje nepříjemné zprávy.

2. Je vyzbrojen a bude bojovat, pokud to bude nutné.

Karta licoměrnosti a zrádcovství. Nebere na nikoho ohled – vyjadřuje sobecké sledování vlastní cesty. Vedle karty vztahů prozrazuje, že není něco v pořádku, že se chystá promyšlená zrada, která je nečekaná a bude hodně bolet.

Zelená dáma – žena, která žije sama

1. Bije na poplach, přijde vyostřená situace.

2. Asi se loučí s minulostí a začne se dívat do budoucnosti.

Velice často označuje ženu, která žije sama (vdova, rozvedená, singl). U této ženy musíme velice citlivě rozlišovat, proč stojí sama ve společnosti, zda ji bolestný status teprve nečeká. Vdova a rozvedená bývá spíše ještě ve fázi vyrovnání se s novým statusem. Žena singl může být poživačná a sobecká až bezohledná a objeví-li se vedle karet partnera či partnerky, velice vážně ohrožuje vztah, je v pozici sokyně. Vedle negativních karet souvisejících se zdravím musíme uvažovat, zda nejde o nemoc této ženy.

Zelený král – vzdělaný muž

1. Hodnotí to, co již bylo, takže se na něj obecně díváme jako na soudce.

2. Sdělí nám důležitou zprávu, která nemusí být příjemná.

Král dívající se zpět jednoznačně značí muže justice, tedy soudce, právníka, advokáta, notáře, ale také lékaře. Král spravedlnosti, vždy dobře situovaný a v dobrém postavení (většinou doktorský titul – není technik). Velice často vedle negativních karet oznamuje nepříjemný verdikt o zdraví či špatný výsledek soudního sporu. Ve spojení se zelenou desítkou je nutné uvážit, zda tato osoba skutečně poskytuje své služby fundovaně, regulérně a s nutným nasazením a dostatečným množstvím informací. Vedle červeného krále velice často značí vážné oběhové potíže, srdeční infarkt, ve spojení s kulovou dámou zase velice často značí vyhrocený stav rozčílení, které může končit mozkovou mrtvicí.

Zelené eso – spravedlnost

1. Symbol vah a duálnost většiny symbolů je znakem hledání pravdy a spravedlnosti.

2. Rozkvetlá květinka určuje, že rozhodně padne výsledek.

Karta spravedlnosti i spravedlnost sama dokáže být slepá. Výsledek vždy naznačí další karty. Zelený spodek vyjadřuje nespravedlivý trest, kulová osmička zase značí trest za mřížemi ve spojení s omezením svobody. S červeným esem musíme očekávat dělení majetku. Je ve spojení s tím nejhorším i nejlepším – zesiluje účinek předcházejících karet.

Kule vyjadřují veškeré cesty ducha a cestování

Jsou symbolem moci, peněz a velké energie. Současně však také vypovídají o sobectví a potřebě být dominantní. Kulové karty sebou přinášejí tvořivost a nápaditost, pozor však na zbrklost. Jde o karty nesoucí příznivé trendy. Představují peníze, zisky, pracovitost, podnikání, práci, výhry, energii, sílu, cesty, osoby nám příznivě nakloněné.

 • Kulová sedmička – spory a hádky
 • Kulová osmička – krátké a krátkodobé cesty
 • Žaludová devítka – obtíže a zpoždění
 • Kulová desítka – cesty a cestování
 • Kulový spodek – zprávy
 • Kulová dáma – přítelkyně
 • Kulový král – vládnoucí přítel
 • Kulové eso - úspěch na cestách

Kulová sedmička – spory a hádky

1. Sedm kulí jako v Sarajevu – Švejk šel za tuto větu do vězení.

2. Rozkvetlá květinka může také uvadnout.

Karta sporů, které rychle přejdou, ale mohou být velice nepříjemné a pro citlivé osoby to může znamenat velkou psychickou zátěž. Je nutné hledat, co nejrychleji vhodná východiska z daných situací.

Kulová osmička – krátké a krátkodobé cesty

1. Pes utíká dopředu a pěkně rychle, asi aby byl brzy zpět.

2. Cesta je bez překážek, takže je jistá.

Pes utíkající vpřed má naspěch – proč? Utíká za pomocí, před trestem či jej vykonat, ale také za novými možnostmi. Sama o sobě značí jen cestu, jaká a kam bude určí následující karty. Právní karty velice často označují trest s omezením svobody. S kartami vyjadřující domov může značit brzké stěhování, ale s kartami zdraví často značí nutný pobyt v nemocnici. Vedle partnerských karet značí cestu někoho blízkého mimo domov – pracovní cesta. Vedle karet pracovních jednoznačně upozorňuje na odchod ze zaměstnání či zrušenou zakázku.

Kulová devítka – obtíže a zpoždění

1. Splašený kůň nevěstí nic dobrého.

2. Proč se chce vrátit do minulosti?

Karta s sebou nese hádky, spory, problémy, nečekané potíže a zpoždění událostí. Je to karta, která opravdu přináší velké nepříjemnosti a nečekané komplikace.  V obchodě se nedaří, projevuje se nespokojenost zákazníků. Týká se všech procesů a aktivit, ale nic netrvá věčně.

Kulová desítka – cesty a cestování

1. Cirkus Berousek na cestách.

2. Jdi dopředu, ještě ti k tomu hrají, ale nepočítej s velkou svobodou.

Délku a směr cesty určí následující karty. S rodinnými kartami jde pravděpodobně o rodinnou dovolenou. Se zelenými kartami většinou opouštíme vytyčenou cestu – přišla nějaká změna, která Vás přiměla ke změně názoru. S žaludovými kartami často značí vývoj a studijní cestu. S žaludovou desítkou a zelenou sedmičkou může značit výhru v loterii a jiné obdobné hře.

Kulový spodek – zprávy

1. Posel zpráv (?).

2. Jde s odhodláním vpřed.

Kulový spodek vždy vyjadřuje tok informací, nových zpráv, médií, o jejichž obsahu vypovídají vždy jen karty následující. Upozorňuje i na informace, které se nám dostanou prostřednictvím inzerátů. Tato karta musí být vždy vyjasněna! Vedle zelené desítky vždy značí utajené informace, které nám mohou pomoci či zkomplikovat život. Vždy přináší něco nového a záleží na nás, zda informace zpracujeme či si o ně řekneme, když nám chybí. Dá se také předpokládat konflikt, o kterém nemáme ani zdání – blesk z čistého nebe. V případě, že značí konkrétní osobu z našeho okolí, jedná se o ženu, postproduktivním věku, ale stále akční – matka – tchýni a jiné příbuzné.

Kulová dáma – přítelkyně

1. Bude tasit meč – za nás či za sebe?

2. Zdá se být spolehlivou a věku neurčitého.

Vždy značí dobrou a spolehlivou přítelkyni, osobu, na které nám záleží. Žárlivé upozorňuji, že se jedná o kamarádku partnera, ne milenku! Obecně však platí, že jde o zaměstnanou ženu. Jako nadřízená je náročná a přísná a stále sledující pracovní výstupy. Trvale monitoruje činnost a dění okolo sebe. Její zradu můžete očekávat, jen následuje-li zelený kluk. S touto osobou můžete podnikat, je to tahoun a   neměla by Vás nikdy zradit až na kombinaci se zeleným spodkem. Ze zdravotního hlediska značí vysoký krevní tlak, sklony k hysterii a ohrožení mozkovou mrtvicí.

Kulový král – vládnoucí přítel

1. Je to vládce, který dobře vládne.

2. Má vše promyšlené s hlavním  aspektem zaměření na budoucnost.

Rodilý stratég, většinou vládnoucí určitou mocí či možnostmi. Je v jeho silách nám pomoci, pokud to chce udělat. „Rukama mu hýbe“ vždy strategický plán a vyhlídka na přínosnou budoucnost.  Je vždy činorodý a velice náročný nadřízený.

Kulové eso - úspěch na cestách

1. Erb značí uznání.

2. Královská koruna je korunovací.

Karta, která s sebou nese úspěch, ovšem bez následujících karet nedokážeme správně předpokládat, jak k úspěchu dojdeme. Vyjadřuje energii a osobní sílu, také snahu vzdělávat se. Této kartě se nedá upřít podnikavost. Vyjadřuje velké pozitivní zprávy. Ve spojení s žaludovým esem se dá předpokládat, že budeme poctěni výjimečnou pracovní nabídkou či prací v zahraničí. S červeným esem zase můžeme očekávat potvrzení třeba hypotéky, možnost pořízení nového domu či bytu. S žaludovou devítkou se můžeme těšit na velice dobrou práci a s žaludovou desítkou na velice tučné výdělky. S kartami cest na pracovní úspěchy. Ve spojení téměř se všemi žaludovými kartami můžeme očekávat úspěch v studii a u zkoušek.


Další články z rubriky

Horoskop pro rok 2024

Horoskop pro rok 2024

Trpíte nespavostí, astmatem, panickými atakami? Změňte svůj dech!

Trpíte nespavostí, astmatem, panickými atakami? Změňte svůj dech!

Chcete být středem pozornosti na halloweenské párty? Inspirujte se nejnovějšími trendy!

Chcete být středem pozornosti na halloweenské párty? Inspirujte se nejnovějšími trendy!

Meltingpot 2023: přijede autor Proč spíme Matthew Walker, hlavním tématem dlouhověkost, nově Biohacking Expo a Cacao stage

Meltingpot 2023: přijede autor Proč spíme Matthew Walker, hlavním tématem dlouhověkost, nově Biohacking Expo a Cacao stage

Život ve stínu: je Evropa na pokraji krize duševního zdraví?

Život ve stínu: je Evropa na pokraji krize duševního zdraví?

Na vlně audioknih