Magazín Elita

Kazatel

Vidíme-li jej, chceme  pracovat v lepších  podmínkách, ale nechceme slyšet kritiku. Nesmíme  podléhat chmurám! Je-li snící kazatelem, cítí se povýšen  a lepší než opravdu je – sen  dogmatiků. Prázdná kazatelna nebo odcházející kazatel, má snící  za bdělého stavu dobrý vliv na druhé, dokáže je také snadno ovlivnit.