Magazín Elita

Kaštany

Všeobecně symbolizují strach o to, co je čisté a poctivé. Často  je spojován se sexuální spokojeností, štěstím a ziskem. Odpočíváme-li ve stínu kaštanu, přicházejí časy míru a štěstí a značí i odpoutání se od zklamání. Jedinou výjimkou jsou divoké kaštany, které nás varují, abychom se zbytečně neangažovali v něčem, co nemá budoucnost.