Magazín Elita

SANEP: ČEŠI MAJÍ NADÁLE DŮVĚRU V JADERNÉ ELEKTRÁRNY, ALE SOUHLASÍ S OVĚŘENÍM JEJICH BEZPEČNOSTI

SANEP: ČEŠI MAJÍ NADÁLE DŮVĚRU V JADERNÉ ELEKTRÁRNY, ALE SOUHLASÍ S OVĚŘENÍM JEJICH BEZPEČNOSTI

Praha 22. března (PROTEXT) - Havárie japonské jaderné elektrárny Fukušima rozpoutala celosvětovou diskusi a mnohdy i hysterii v otázce využívání atomové energie. Jak však ukazuje exkluzivní průzkum společnosti SANEP, Češi ve většině z jaderné energetiky nemají obavy a považují jaderné elektrárny Temelín a Dukovany za bezpečné.

Většina domácí populace rovněž nadále podporuje dlouhodobou energetickou koncepci vlády, která v rámci podpory ekologicky čisté výroby energie počítá s rozvojem jaderných elektráren. V souvislosti s problémy japonské jaderné elektrárny způsobené přírodní katastrofou plánují země, které podporují jadernou energetiku, prověření a zlepšení bezpečnosti existujících a plánovaných jaderných elektráren. V této souvislosti uvedl ministr průmyslu Martin Kocourek, že ČR je rovněž připravena elektrárny vystavit dalším testům. Rovněž většina domácí populace se domnívá, že by Česká republika měla přistoupit k přezkoumání bezpečnosti všech svých jaderných elektráren. O bezpečnosti tuzemských jaderných elektráren se v médiích vedle samotného premiéra ČR Petra Nečase a řady odborníků vyjádřila pozitivně i předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, která mj. uvedla, že domácím jaderným elektrárnám podobné problémy jako v japonské elektrárně Fukušima poškozené silným zemětřesením nehrozí. Daně Drábové pak důvěřuje více jak dvě třetiny domácí populace. Jak však rovněž ukázal exkluzivní průzkum společnosti SANEP, informace o tom, jak se zachovat v případě stavu "jaderného ohrožení", má méně jak třetina veřejnosti.

Exkluzivní internetový on/off-line průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 16. - 19. března 2011 na vybrané skupině 6.564 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu 200 tisíc registrovaných uživatelů 16.182 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Jak ukazuje exkluzivní průzkum společnosti SANEP, japonská jaderná krize doposud neotřásla dlouhodobě většinovou důvěrou české veřejnosti v bezpečnost jaderné energie. Obavu z jaderné energetiky aktuálně totiž nepociťuje v souhrnu 54,4 % respondentů, kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace.

Za bezpečné pak považuje tuzemské jaderné elektrárny Dukovany a Temelín 69 % dotázaných.

S dlouhodobou vládní energetickou koncepcí, která v rámci podpory ekologicky čisté výroby energie počítá s dalším rozvojem domácích jaderných elektráren, vyjadřuje aktuálně souhlas 60,3 % dotázaných.

Nadpoloviční většina veřejnosti (55 %) se domnívá, že by se Česká republika v rámci zvýšení své energetické bezpečnosti a soběstačnosti měla zaměřit právě na zvýšení kapacit své jaderné energetiky.

I přes důvěru v bezpečnost tuzemských elektráren však 58,8 % dotázaných sdílí názor, že by Česká republika měla přistoupit ke stejnému kroku jako Německo, které po událostech v Japonsku plánuje přezkoumání bezpečnosti všech svých jaderných elektráren.

Slovům předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové, která tvrdí, že v ČR k žádnému ohrožení nedojde, důvěřuje 67,6 % respondentů.

Informace o tom, jak se zachovat v případě stavu "jaderného ohrožení", má v tuto chvíli pouze 31,6 % dotázaných. Nedostatek informací ohledně chování v případě jaderného ohrožení pak připouští v souhrnu 65,7 % dotázaných.

Více na http://www.sanep.cz

SANEP je exklusivním partnerem Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty mezinárodních vztahů a výzkumného záměru Governance v kontextu globalizované společnosti a ekonomiky, a dále je členem mezinárodní aliance výzkumných agentur AIMRI (Alliance of International Market Research Institutes).


Další články z rubriky

Ardbeg Committee odhaluje limitovanou edici Ardbeg Blaaack

Ardbeg Committee odhaluje limitovanou edici Ardbeg Blaaack

Pouhý rok po svatbě skoro uškrtil svoji ženu!

Pouhý rok po svatbě skoro uškrtil svoji ženu!

Myslivcová s Maxou vyhráli s písničkou „Věk jsou jen čísla“ Kissparádu!

Myslivcová s Maxou vyhráli s písničkou „Věk jsou jen čísla“ Kissparádu!

Evu Holubovou dojalo první setkání s Konvalinkou

Evu Holubovou dojalo první setkání s Konvalinkou

Vendula Pizingerová bude opět maminkou, rýpalů si nevšímá!

Vendula Pizingerová bude opět maminkou, rýpalů si nevšímá!

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM