Magazín Elita

Kapesník

Vyjadřuji především slzy. Jsme-li nuceni ho použít, musíme se někým rozloučit. Nemůžeme-li ho najít, nastaví za nás někdo nedobrovolně kůži