Magazín Elita

Kamna

Vždy vyjadřují potenci. Žhavost vyjadřuje sílu sexuálního pudu. Roztápěná kamna vyjadřují domácí pohodu, Vyhasnou-li, přijdou spory. Síla ohně vyjadřuje kvalitu domácího prostředí, čím lépe hoří oheň, tím lepší je domácí prostředí. Studená kamna, vyhaslá, vyjadřují skutečný chlad ve vztazích. Chceme-li se ohřát a kamna jsou studená, zažijeme velké zklamání.  Ohřejeme-li se o kamna a nespálíme, brzy potkáme někoho, kdo nás bude mít opravdu rád. . Spálíme-li se bude prozrazen tajný poměr. Kachlová kamna vyjadřují pohodlnost až lenost. Čistíme-li kamna plná sazí, tak podle umazání budeme trpět a šrámy utrží i naše pověst, pravděpodobně v důsledku milostných avantýr.   Vidíme-li jen roury (kouřovod), musíme učinit ještě mnoho kroků než se uhnízdíme v pokojném životě.