Magazín Elita

Kámen

Vyjadřuje  svojí tvrdostí s jak  moc tvrdohlavým člověkem se setkáme. Kamenný  kvádr vyjadřuje vlastní bezcitnost. Obdobným symbolem je, když někdo pro nás kameny hází, ale to spíše vyjadřuje již zmíněnou tvrdohlavost a neoblomnost - dohoda je nemožná, ke kompromisu nedojde. Udeří-li nás někdo kamenem do hlavy, měli bychom opustit zažitý stereotyp uvažování a věnovat se více vlastním citům Hodí-li kamenem snící, dá se usuzovat, že je to následek či předzvěst velkého rozčílení, kvůli jiné osobě, často v obchodních  záležitostech. Kamenovat člověka či pozorovat, jak někdo někoho kamenuje snící se nenávistí snaží ze svého myšlení odstranit špatné vlastnosti. Podaří-li se nám kámen rozdrtit nebo se o to budeme pokoušet, podaří se nám prosadit vlastní názor.